Aviva Chọn An Vui – Cùng Bạn Xây Đắp Tương Lai

0
Sản phẩm bảo hiểm bổ sung mới ra mắt cùng sản phẩm bảo hiểm chính.
0 ngày
Hỗ trợ chi phí nằm viện
0 %
Giá trị tài khoản hợp đồng được chi trả ngay khi có yêu cẩu giải quyết QLBH tử vong.
0 %
Số tiền bảo hiểm (Quyền lợi bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau).

Sống hạnh phúc cho hiện tại và cùng vun đắp tương lai

Cuộc sống là một hành trình dài của những kỳ vọng và ước mơ về một tương lai tốt đẹp. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta bị cuốn vào vòng xoay hối hả của lo toan mà quên mất việc tận hưởng vẻ đẹp cuộc sống hàng ngày. Thay vì mải miết tìm kiếm và đuổi theo hạnh phúc xa xôi, chúng ta có thể chủ động “Chọn” một cuộc sống “An Vui” với một kế hoạch đầu tư hiệu quả và bảo vệ toàn diện ngay hôm nay. Hãy sống hạnh phúc cho hiện tại và cùng vun đắp cho tương lai với sự đồng hành của Aviva – Chọn An Vui.

goi-bao-hiem-aviva-chon-an-vui

LÝ DO LỰA CHỌN

Bảo Vệ Toàn Diện

Chi trả đến 300% STBH khi gặp rủi ro do tai nạn hoặc bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau nếu khách hàng tham gia sản phẩm bảo hiểm bổ sung.

Đầu Tư Đảm Bảo

Quyền lợi duy trì hợp đồng hấp dẫn giúp gia tăng khoản tích lũy của Hợp đồng

Giải Pháp Linh Hoạt

Linh hoạt thời gian đóng phí và kế hoạch bảo vệ với các sản phẩm bảo hiểm bổ sung đa dạng.

THÔNG TIN CHUNG

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

QUYỀN LỢI ĐÁO HẠN
Toàn bộ Giá trị tài khoản hợp đồng được trả vào ngày liền sau Ngày đáo hạn Hợp đồng.
QUYỀN LỢI BẢO HIỂM TỬ VONG
Lựa chọn giữa Quyền lợi cơ bản và Quyền lợi nâng cao.
Quyền lợi cơ bản: Khi khách hàng không may tử vong, Aviva chi trả giá trị LỚN HƠN giữa Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản cơ bản cộng với Giá trị tài khoản đóng thêm.
Quyền lợi nâng cao: (Từ năm 66 tuổi, QL nâng cao sẽ chuyển thành QL cơ bản): Khi khách hàng không may tử vong, Aviva chi trả TỔNG của Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản cơ bản cộng với Giá trị tài hoản đóng thêm
QUYỀN LỢI BẢO HIỂM THƯƠNG TẬT TOÀN BỘ VĨNH VIỄN
Bằng quyền lợi bảo hiểm tử vong.
QUYỀN LỢI DUY TRÌ HỢP ĐỒNG HẤP DẪN
Từ ngày kỷ niệm Hợp đồng thứ 5, khách hàng được nhận Quyền lợi Duy trì Hợp đồng (% trên phí BH cơ bản trung bình của Sản phẩm bảo hiểm chính)
Ngày kỷ niệm Hợp đồng thứ 5 đến 9: 10%
Ngày kỷ niệm Hợp đồng thứ 10 đến 14: 15%
Ngày kỷ niệm Hợp đồng thứ 15 đến 19: 20%
Ngày kỷ niệm Hợp đồng thứ 20 đến 24: 40%
Ngày kỷ niệm Hợp đồng thứ 25 trở đi: 75%
QUYỀN LỢI ĐẢM BẢO DUY TRÌ HỢP ĐỒNG TRONG 3 NĂM ĐẦU TIÊN
Thông tin trên đây chỉ mang tính giới thiệu. Quý khách vui lòng tham khảo Điều khoản hợp đồng bảo hiểm để biết thêm chi tiết.

Bạn Cần Tư Vấn Gói Bảo Hiểm AVIVA Chọn An Vui?

Minh Họa Quyền Lợi

goi-bao-hiem-aviva-chon-an-vui-minh-hoa-quyen-loi

CHUYỂN NHƯỢNG WEBSITE

Fix giá: 4,5 triệu

- Chuyển giao đầy đủ quyền sở hữu domain, hosting.

- Hỗ trợ kỹ thuật, thay đổi thông tin trên web.

Liên hệ: 098 308 6208