Aviva An Vui Cho Con – Bảo Đảm Con Đường Học Vấn Của Con

Lựa chọn tối ưu bảo đảm con đường học vấn và hành trình đến tuổi trưởng thành của con trẻ

“Mẹ yêu con bằng những cái ôm, cha yêu con bằng bờ vai vững chãi.” 

Với mỗi người làm cha mẹ, con trẻ là nơi gửi gắm niềm tin yêu vô hạn. Chọn lựa làm bạn đồng hành cùng con không chỉ là chăm lo thể chất khỏe mạnh mà còn là lập kế hoạch tài chính bảo đảm một tương lai tươi sáng cho con. Gói Aviva – An Vui Cho Con là một lựa chọn tối ưu giúp cha mẹ bảo đảm con đường học vấn và hành trình đến tuổi trưởng thành của con thênh thang, rộng mở hơn. 

goi-bao-hiem-aviva-an-vui-cho-con

LÝ DO LỰA CHỌN

Bảo Vệ Toàn Diện

Hỗ trợ chi phí nằm viện lên đến 150 ngày/năm, 3,000 ngày trong thời hạn hợp đồng.

Đầu Tư Đảm Bảo

Hỗ trợ chi phí phẫu thuật lên đến 100% số tiền bảo hiểm.

Giải Pháp Linh Hoạt

Miễn trừ chi phí do tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn cho Bên mua bảo hiểm.

aviva-an-vui-cho-con-quyen-loi-bao-hiem

THÔNG TIN CHUNG

  • Tuổi tham gia: 1 tháng - 70 tuổi
  • Tuổi đáo hạn: hết 98 tuổi
  • Thời hạn hợp đồng: 99 tuổi trừ tuổi tham gia
  • Thời hạn đóng phí: bằng thời hạn hợp đồng
  • Định kỳ đóng phí: tháng, quý, nửa năm, năm

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Quyền lợi đáo hạn:
Toàn bộ Giá trị tài khoản hợp đồng được trả vào ngày liền sau Ngày đáo hạn Hợp đồng.
Quyền lợi duy trì hợp đồng:
hấp dẫn từ Ngày kỉ niệm hợp đồng thứ 5 (% trên phí BH cơ bản trung bình của Sản phẩm bảo hiểm chính)
Ngày kỷ niệm Hợp đồng thứ 5 đến 9: 10%
Ngày kỷ niệm Hợp đồng thứ 10 đến 14: 15%
Ngày kỷ niệm Hợp đồng thứ 15 đến 19: 20%
Ngày kỷ niệm Hợp đồng thứ 20 đến 24: 40%
Ngày kỷ niệm Hợp đồng thứ 25 trở đi: 75%
Quyền lợi duy trì Hợp đồng được chi trả vào Giá trị tài khoản đóng thêm, và có thể rút bất cứ lúc nào. Đồng thời, khách hàng có thể linh hoạt rút một phần từ Giá trị tài khoản cơ bản để thực hiện các chi tiêu ngắn hạn và chăm lo cho kế hoạch học tập của con trẻ.
Quyền lợi bảo hiểm tử vong:
Lựa chọn giữa Quyền lợi cơ bản và Quyền lợi nâng cao.
Quyền lợi cơ bản: Khi khách hàng không may tử vong, Aviva chi trả Giá trị LỚN HƠN giữa Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản cơ bản cộng với Giá trị tài khoản đóng thêm.
Quyền lợi nâng cao: (Từ năm 66 tuổi, QL nâng cao sẽ chuyển thành QL cơ bản): Khi khách hàng không may tử vong, Aviva chi trả TỔNG của Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản cơ bản cộng với Giá trị tài khoản đóng thêm
Quyền lợi bảo hiểm Thương tật toàn bộ vĩnh viễn: bằng quyền lợi bảo hiểm tử vong
Quyền lợi đảm bảo duy trì Hợp đồng trong 3 năm đầu tiên
Quyền lợi hỗ trợ chi phí nằm viện (% trên Số tiền bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm bổ sung Hỗ trợ chi phí nằm viện):
Trợ cấp giảm thu nhập do nằm viện: 0,2% STBH
Trợ cấp giảm thu nhập do nằm viện đặc biệt: 0,4% STBH
Hỗ trợ chi phí chăm sóc y tế (tối đa 3 lần/năm HĐ): 2% STBH/lần nếu nằm viện liên tục từ 10 ngày trở lên
Quyền lợi hỗ trợ chi phí phẫu thuật (% trên Số tiền bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm bổ sung Hỗ trợ chi phí phẫu thuật):
Trả 2%, 5%, 10% hoặc 20% STBH nếu Người được bảo hiểm phải phẫu thuật
Tổng quyền lợi chi trả 100% STBH
Miễn trừ chi phí do tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn: Khi cha/mẹ (Bên mua bảo hiểm) không may bị tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn, Aviva miễn khấu trừ phí Quản lý Hợp đồng và phí bảo hiểm rủi ro cho Người được bảo hiểm chính theo sản phẩm bảo hiểm chính và các SPBHBS. Con trẻ vẫn tiếp tục được bảo vệ và thừa hưởng nguồn tài chính từ Giá trị tài khoản hợp đồng ngay cả khi thiếu vắng cha/mẹ.

Bạn Cần Tư Vấn Gói Bảo Hiểm Aviva An Vui Cho Con?

Gói bảo hiểm “An Vui Cho Con” đã được giới thiệu trên Báo Tiền  Phong năm 2019.

Tham khảo thêm gói bảo hiểm Aviva Chọn An Vui

Minh Họa Quyền Lợi

minh-hoa-goi-aviva-an-vui-cho-con

CHUYỂN NHƯỢNG WEBSITE

Fix giá: 4,5 triệu

- Chuyển giao đầy đủ quyền sở hữu domain, hosting.

- Hỗ trợ kỹ thuật, thay đổi thông tin trên web.

Liên hệ: 098 308 6208